GEOMANTICKÉ ZÁHRADY

Najdôležitejší je čistý úmysel a hĺbavé vnímanie. Pri návrhu záhrady vychádzame z existujúcich prírodných síl  a prúdov miesta na povrchu, aj pod povrchom zeme. Rešpektujeme Genia loci a používame silu priaznivých pulzných bodov.  Pri koncepcii  vychádzame z princípov sakrálnej geometrie a pri dizajne záhrady uplatňujeme  princíp fraktálov,  aby sme  zosilnili  želané účinky.   

Cena písomného výstupu:

Projekt záhrady podľa geomantických princípov     cena: 2,-eur/m.š. /+20%DPH/

Počas práce na projekte /4-8 týždňov/ sú v cene zahrnuté konzultácie podľa potreby klienta. 

Kontakt

Eva Schneider /Krčmáriková/ Ing.

0911 199 888

Jadrová 7, 821 02 Bratislava