HARMONIZÁCIA BYTOV A DOMOV

Základom harmónie je jednota štýlotvorných prvkov prostredia. Štýl je jeho „jazykom“. Vyjadruje  sa  cez tvary a usporiadanie prvkov v priestore, cez farby, materiály a ich povrchovú úpravu.

Duchovné, duševné aj fyzické vlastnosti človeka ladíme s rovnakými kvalitami v prostredí, ktoré ho obklopuje. Pracujeme metódami Feng šuej, Geomantie, Wabu sabi a stavebnej biológie.

Sme sa Vami keď si vyberáte pozemok, tkáme  osnovu stavby, podporujeme a chránime proces výstavby. Ide nám o vaše zdravie a bezpečie.

Kedy nás osloviť?

Hľadáte pozemok a idete stavať dom?

 1. Najprv definujeme východiská formou konzultácie: analyzujeme bytostnej podstaty členov rodiny podľa čínskej astrológie, ich vzájomné vzťahy a potreby, definujeme  základy citového pradiva a funkcie, ktoré by malo rodinné sídlo spĺňať.  
 2. Potom hľadáme vhodný pozemok: vyhodnotíme polohu, zameriame orientáciu, vyšetríme podložie. Následne vypracujeme geobiologický protokol, ktorý je základom pre určenie kvality pozemku, aby sa klient mohol zodpovedne rozhodnúť o kúpe pozemku a neskôr na presné umiestnenie domu.
 3. Potom vypracujeme ideovú štúdiu sídla, ktorá je základom pre vypracovanie projektu na stavebné povolenie pánom architektom.
 4. Po vypracovaní projektu na stavebné povolenie od architekta,  vypracujeme odporučenia pre zariaďovanie a harmonizáciu stavby. 
 5. Následne realizujeme energetický dozor v procese výstavby, vrátane rituálov, ktorý začína výkopovými prácami.   
 6. Pri uzatvorení dohody na balík služieb, sprevádzame klienta až po moment kolaudácie, resp. nasťahovania do domu.
 7. Vypracujeme geomantickú štúdiu na úpravu okolia domu/záhrady.

Hľadáte dom alebo byt?  

 1. Zameriame jeho polohu a na základe astrologických metód Feng šuej zistíme súvislosti vzťahu budovy a klienta. Formou konzultácie ich predostrieme klientovi.   
 2. Keď sa rozhodne odporučenie prijať, odporučíme rozloženie izieb pre členov rodiny, vyšetríme miesto na spanie a odporučíme rozmiestnenie dôležitých prvkov v priestore.
 3. Vypracujeme manuál pre zariaďovanie a energetickú údržbu priestoru.

Idete dom rekonštruovať?

 1. Zameriame polohu domu, na základe astrologických metód Feng šuej definujeme jeho charakteristiky a zistíme súvislosti vzťahu budovy a klienta. Formou konzultácie ich predostrieme klientovi. 
 2. Navrhneme rozsah, spôsoby a stanovíme dôležité rekonštrukčných prác /umiestnenie okien, vstupných dverí, strecha/.   

Cítite sa doma nepríjemne? Prežili ste nepríjemné udalosti /rozvod, vlámanie, dlhodobá choroba člena rodiny, náhla smrť/ ?

 1. Zameriame polohu domu, na základe astrologických metód Feng šuej definujeme jeho charakteristiky a zistíme súvislosti vzťahu budovy a klienta. Formou konzultácie ich predostrieme klientovi. 
 2. Zistíme stopy v priestore, vyšetríme a vyčistíme ich.
 3. Do priestoru nainštalujeme harmonizátory rušivých energií.

Cena konzultácie:   

Poradenstvo  v priestore klienta:  100,-eur/hodina /+20%DPH/

Cena písomných  výstupov:

Geomantická štúdia miesta: analýza pozemku, poloha, orientácia, geobiologický prieskum podložia /voda, zlomy, pulzné body/. Je základom pre umiestnenie domu na pozemku a polohu spální.                                                                             cena: 2,-eur/m.š. /+20%DPH/

Ideová štúdia stavby:  je základom pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie architektom: tvarová, materiálová a vizuálna koncepcia diela /tvary, rozmery, pomery, otvory, biologické materiály, umiestnenie/, harmonogram činností. Cena sa rozumie za plochu každého z budúcich podlaží, vrátane obvodových múrov.  

cena:  10,-eur/m.š. /+20%DPH/

Odporučenia pre zariaďovanie a harmonizáciu stavby       cena: 10,-eur/m.š. /+20%DPH/

Písomné odporučenia na zariaďovanie a štylizáciu interiéru podľa princípov harmónie. 

cena: 15,-eur/+20%DPH/

Manuál pre harmonizáciu  a energetickú údržbu priestoru.

cena: 15,-eur/+20%DPH/

 

Cena výkonov:

Čistenie priestoru – podľa rozsahu objektu, 200-1000,-eur.  

Rozmiestnenie harmonizačných prostriedkov v tele stavby –  cena dohodou. 

Kontakt

Eva Schneider /Krčmáriková/ Ing.

0911 199 888

Jadrová 7, 821 02 Bratislava