HISTORICKÉ OBJEKTY

Oslabeným objektom v nazývame  budovy, ktoré majú opakujúce sa problémy v konštrukcii stavby,  alebo ľudia v nich majú rýchlo a opakovane zdravotné problémy, historické budovy, ktoré dlho chátrali a budovy, v ktorých sa stali tragické udalosti závažného charakteru, ale aj nové budovy, ktoré je ťažké predať, lebo prenajať.   

Kedy nás osloviť?

Zistili ste že vaša budova príliš rýchlo starne /má narušenú konštrukciu stavby, masívne opadávanie omietky, vlhko a plesne?

Vo vašej  budove sa často opakujú poruchy elektrických systémov, klimatizácie, vykurovania, výťahov?  

Tesne pred kolaudáciou stavby sa udiala vážna nehoda /napr. požiar, vytopenie/?

Vieme zistiť prečo sa tak deje, problémové miesto vydezinfikujeme, ošetríme a do budovy privedieme živú energiu. 

Z budovy odchádzajú nájomcovia, často sa striedajú a veľká časť  budovy je dlho neprenajatá?

Budova je prenajatá, ale zamestnanci trpia opakovanými chorobami horných dýchacích ciest, sťažujú sa na bolesti hlavy, ich koncentrácia je slabá a fluktuácia nadpriemerná? Vaša budova trpí tzv. Syndrómom chorých budov a potrebuje pomoc?  Vieme ju vyšetriť a navrhnúť opatrenia na zmiernenie, či odstránenie problémov.

Idete rekonštruovať historický objekt, ktorý dlho chátral? Takýto objekt je oslabený a necitlivým zásahom môžete skomplikovať rekonštrukciu, ktorá sa predĺži a bude stáť viac. Vieme ako komunikovať s Geniom loci a na základe spojenia  s ním citlivo nahliadať a rešpektovať pôvodný zámer staviteľa. Naším cieľom je nielen obnova pôvodnej vizuálnej formy objektu, ale aj jeho energetickej funkcie a sily.  Naše odporučenia, vychádzajúce s pôvodných staviteľských metód,   sú potom základom pre prácu architekta na projekte pre stavebné povolenie. 

Kontakt

Eva Schneider /Krčmáriková/ Ing.

0911 199 888

Jadrová 7, 821 02 Bratislava