LADENIE PROJEKTOV V KRAJINE

Vieme, že nie všetky miesta sú vhodné pre stavby.  Niektoré sú doslova rušivé pre pobyt človeka,  iné  sú svojou výnimočnosťou dôležité pre prírodné procesy v okolí. 

Pri práci vychádzame z Genia loci, preto štúdii predchádza skúmanie širšieho okolia a lokalizácia prírodných bytostí. Používame priaznivé zemské povrchové a zemské prúdy, body energie a mriežky planéty, aby sme predišli poškodeniu krajiny pri stavebných činnostiach. Vieme priviesť energiu do prírodného prostredia, ktoré bolo zneužité a poškodené činnosťou človeka.

Honorár sa odvíja od rozsahu poskytnutých služieb.

Kontakt

Eva Schneider /Krčmáriková/ Ing.

0911 199 888

Jadrová 7, 821 02 Bratislava