REVITALIZÁCIA ORGANIZMU FIRMY

Harmonicky usporiadaný  organizmus  firmy a budovy, podporuje sociálne cítenie, etické správanie a morálku zamestnancov. Je to tým, že takéto prostredie spája človeka s jeho podstatou, podporuje vitalitu, duševné prežívanie a pomáha zlaďovať  mentálne procesy zamestnancov  so zámerom vedenia firmy. Pracujeme s človekom ako najväčším potenciálom firmy a usporiadame priestor tak, aby ho maximálne podporoval.

Kedy nás osloviť? 

Hľadáte pre svoju prosperujúcu firmu väčšie priestory? Nájdeme budovu ktorá je zdravá a vyladíme ju tak, aby firma prosperovala.

Firma prosperuje a radi by ste ju „posunuli“ ďalej? Kreativita je našou prirodzenosťou, zjednotením duše a ducha firmy zdynamizujeme procesy  malými zmenami v interiéri.

Radi by ste investovali do rozvoja zamestnancov? Vieme podporiť ich tvorivosť spôsobom, ktorý zodpovedá náplni ich činnosti tak,  aby rozvoj ich schopností dvíhal potenciál firmy.

Hospodárske výsledky sú mimoriadne, rast je príliš dynamický a intuitívne cítite, že treba  niečo urobiť? Áno, prílišná dynamika v krátkom čase,  môže spôsobiť,  z dlhodobého hľadiska oslabenie firmy. Vyšetríme jej organizmus,  navrhneme opatrenia, ktoré ukotvia procesy v realite a tým  vyrovnajú jednostrannosť.

Podnikateľské prostredie sa mení, vaši ľudia sú rozptýlení v priestore, vidíte že koordinácia slabne a efektívnosť klesá? Nastavíme koncept uvedenia firmy do rovnováhy, usporiadaním priestoru a ľudí v ňom.

Kvalita vzťahov vo firme je oslabená a hľadáte pomoc? Vyšetríme pracovné priestory a definujeme stav a kvalitu vzťahov, navrhneme postupy harmonizácie priestoru a ladenia kolektívu, aby sme ich uviedli do rovnováhy.

Boli ste nútení prepúšťať a atmosféra vo firme je ťažká? Vyčistíme priestor a ozdravíme ho, aby v ňom prúdila energia, ľudia  sa uvoľnili  a podávali výkon.

Firma má problémy a radi by ste vylúčili priestor ako možnú príčinu problémov? Preveríme podložie, vyčistíme  a ošetríme miesto zrkadlenia problému.

Kúpili ste firmu s problémami ktorá má potenciál, a potrebujete ju spoľahlivo premeniť, aby ste neprišli o investície? Zistíme, kde sa v priestore zrkadlí patológia a navrhneme opatrenia pre ozdravovacie procesy v priestore a vo vzťahoch.

Tešíme sa na Vás. Volajte: 0911 199 888. Dohodneme si termín a možnosti spolupráce.

Cena konzultácie 100,-eur/hodina/bez DPH/.

Cena harmonizácie  je 15,-eur/bez DPH/ za meter štvorcový priestoru.

Cenu zvýhodneného balíčka  služieb si dohodneme osobne.

Kontakt

Eva Schneider /Krčmáriková/ Ing.

0911 199 888

Jadrová 7, 821 02 Bratislava