BYTY

Byt v dobrej štvrti

Domov starostlivej mamy a úspešnej právničky, ktorej leží na srdci zdravie jej syna a pohoda v ich dvojčlennej rodine.

Obkladom z ružového mramoru v kuchyni sme podporili energiu ohňa a   romantickú dušu matky. Lezecká stena v detskej izbe bola narodeninovým prekvapením.

Rozsah práce: 

Stavebno-biologický dozor v procese prestavby bytu.

Harmonizácia priestoru a štylizácia interiéru.

Spolupráca:

Roman Bartek, stavebné úpravy

Slnečnice

Pre každú členku rodiny sme vybrali to najlepšie miesto a každý centimeter bytu je zmysluplne využitý.  Darom bytu je terasa, všade je cítiť pohodu a radosť zo života.

Rozsah práce: 

Harmonizácia priestoru a štylizácia interiéru podľa Feng šuej.

Mentoring pri výbere zariaďovacích predmetov.

DOMY A SÍDLA

Dom s kúpacím jazierkom

Dom obkolesený vinicami, je zhmotnením vízie investora. Myslel ekologicky, dohliadol na každý detail. Vytvorili sme útulný domov pre manželku a dcéry, kam sa aj on rád vracia po potulkách svetom.         

Rozsah práce:

Harmonizácia stavby podľa Feng-shui.  

Sídlo na magickom mieste

Od začiatku bolo jasné, že to bude veľkolepé. Organický tvar splývajúci so svahom, zelená strecha, prírodný kameň a leštený travertín, obklady z cédrového dreva, interiér plný slnečného svitu.  Najdôležitejšia bola čistota zámeru a pokora, pretože  pulzná aktivita silového miesta zosilňuje emócie, myšlienky a pocity človeka.  Komunikácia  s elementárnymi bytosťami a duchom miesta mi pomáhali usporiadať procesy a posúvali zúčastnených na ceste sebapoznania.      

Rozsah práce:

Geobiologický protokol ako základ pre prácu architekta.

Geomantická príprava staveniska.

Stavebno-biologický  dozor v procese výstavby.   

Harmonizácia sídla podľa Feng-shui.

Spolupráca:

OK PLAN, arch. Luděk Rýzner

Rodinné sídlo s výhľadom

Centrum domu tvorí  veľkolepé kruhové schodisko, presvetlené zhora, kde sa spája energia zeme a kozmu. Citlivé vnímanie majiteľov, zodpovedný prístup k stavbe  a ušľachtilé materiály pomohli vytvoriť originálny domov, naplnený krásou.

Rozsah práce:

Harmonizácia stavby a štylizácia interiéru podľa Feng-shui.

Spolupráca:

Ateliér D and PA, arch. Prof. Arch. Pásztor, arch. Sečka

Dizajn interiéru:

Ivanka LaPar  

Storočný dom na Záhorí

Prírodné drevo a hlinené omietky podporili ducha domu, rovnako ako strom z bazy, ktorý je súčasťou zábradlia dubového schodiska. Pokojná atmosféra domu pôsobí liečivo na dušu človeka.

Rozsah práce:

Energetický management stavby, štylizácia interiéru, harmonizácia stavby podľa Feng šuej.

Vila v anglickom štýle

Matematické pomery a geometrické formy  zakomponované v historickej stavbe potvrdzovali pôvodnú ideu staviteľa.  Zachovanie jej  kontinuity v živote vily aj po rekonštrukcii  a spojenie s duchom miesta, je zárukou dlhého a šťastného života rodiny.  Interiér  je dokonalý svojou štýlovou čistotou a vznešenosťou. 

Rozsah práce:

Energetický dozor v procese výstavby. Harmonizácia stavby podľa Feng-shui.

Spolupráca:

Ateliér Londýn

Dom plný dievčat

Spoločný život rodiny sa odohráva na prízemí  a v záhrade s bazénom.

Tri dcéry dostali rovnocenné izby na poschodí, kde je aj apartmán rodičov.

Otec rodiny sa tvorivo realizoval najmä pri úprave záhrady.

Rozsah práce:

Harmonizácia stavby podľa Feng-shui.

Drevený dom

Ekologický dom  zhotovený na mieru staviteľa spĺňa parametre stavebnej biológie. Rovnováha medzi ženským a mužským princípom v stavbe, spolu s citlivým výberom farieb a doplnkov,  všestranne podporuje partnerský vzťah.

Rozsah práce:

Stavebno-biologický dozor v procese výstavby.

Harmonizácia interiéru podľa Feng-shui.

Mentoring pri výbere a rozmiestňovaní umeleckých diel v interiéri.

Dom umelkyne

Jemnocit investorky bol základom pre výber materiálov, dizajn a dotiahnutie každého detailu v dome. Investor starostlivo kontroloval prácu majstrov. Výsledkom je dielo, ktoré je nielen krásne, ale ktoré naštartovalo novú etapu v živote rodiny.

Rozsah práce:

Energetický dozor v procese výstavby.

Harmonizácia stavby podľa Feng-shui.

Mentoring pri výbere a navrhovaní zariaďovacích predmetov.  

Dom šikovného muža

Muž v najlepšom veku, zo stavebného fachu a kúpil rozostavanú stavbu. Bol to náš tretí projekt a priateľská atmosféra dynamizovala procesy. Práca šla majstrom od ruky, dodržali termíny, aj kvalitu.  

Rozsah práce:

Harmonizácia stavby a interiéru podľa Feng-shui.

Mentoring pri výbere zariaďovacích predmetov.

Záhrady

Záhrada s kozmogramom

Investor je obdivovateľom prírody, čo potvrdil v Nemecku, osobným výberom každého solitéra. Stromy privážali  na kamiónoch a výzvou bolo, aby sa 20-40 ročné stromy, ujali. S čajom v termoske, za každého počasia, som vítala každý jeden z nich, a to od novembra do konca jari.

KAMENE

Kamene v záhrade dávajú pečať tomuto výnimočnému domu.   Solitéry sme priviezli z Vysokých Tatier, kde som našla žulové balvany vhodnej veľkosti a tvaru. Ich kompozícia  predstavuje spojenie protikladov a poctu Geniu loci.

Interiér splýva s exteriérom ľahko a prirodzene, vďaka prírodným materiálom.

Rozsah práce:

Harmonizácia stavby, výber a osadenie kameňov v záhrade.         

Spolupráca:

OK PLAN, arch. Luděk Rýzner, Humpolec, CZ

Záhrada v anglickom štýle

Geometricky usporiadaná výsadba rastlín a krov harmonicky dopĺňa pôvodné stromy. Živé ploty a tvarované dreviny dávajú záhrade charakter. Umelecké diela sú nielen estetickým doplnkom, ale držia energiu na dôležitých bodoch pozemku. 

Rozsah práce:

Harmonizácia záhrady podľa geomantických princípov.   

Autori projektu:

Anglický ateliér.

Záhrada na svahu

Vodopád, brána s kamennými strážcami a oázy s centrálnym usporiadaním dlažby sú prostriedkami, ktoré udržujú energiu na terasách pozemku, ktorý  má prevýšenie troch poschodí. Obaja manželia milujú prírodu a krásu, preto táto záhrada založená s láskou, rozkvitá pod ich rukami.

Rozsah práce:

Návrh záhrady a jej harmonizácia podľa geomantických princípov.          

Školská záhrada

Zadaním bolo oživiť jazierko  v záhrade Waldorskej školy  v Bratislave  a domodelovať jeho okolie.   

Balvany, ktoré som  umiestnila do poloblúka  oproti jazierku, dotvorili kruh, čo ustálilo energiu na pozemku.  V strede kompozície je ochranný strom Slovanov, baza čierna.  

Tvar a pozícia kameňov predstavuje „zasväcovaciu cestu“. Kamene, osadené v skorých ranných hodinách, boli ešte toho dňa prijaté deťmi ktoré lákal najmä stredový, plochý „oltárny“ kameň.

Rozsah práce:

Výber a rozmiestnenie kameňov.

Záhrada pri golfovom ihrisku

Dlhšia strana záhrady je otvorená smerom ku golfovému ihrisku, ktoré rozširuje jej perspektívu.  Meditačné miesto je vyznačené ručne vyrábanými tehlami.

Umelecké diela, vyrobené z mramoru, so symbolikou vyzdvihujúcou ideu záhrady, pomáhajú harmonizovať vzťahy vo viacgeneračnej rodine.

Rozsah práce:

Návrh záhrady a jej harmonizácia podľa geomantických princípov.

Mestská záhrada

V predzáhradke sme vytvorili miesto na stolovanie pod starým stromom, miesto na hranie detí, bylinkovú špirálu, zátišia s kríkmi a trvalkami. Najväčšiu radosť z tvorby mala investorka a malá dcéra.

Rozsah práce:

Návrh a harmonizácia záhrady.

Prírodná záhrada

Nosnou ideou záhrady, ktorej veľká časť sa rozprestiera v bývalej hradnej priekope, bola harmonizácia ženského princípu v živote rodiny. Podľa návrhu, krok za krokom, zhmotňovali a dotvárali ideu záhrady členovia rodiny samy. Vzťahy sa vyčistili a rodina sa zblížila.  

Rozsah práce:

Návrh záhrady podľa geomantických princípov.

Záhrada s dvojicami

Kamene, ktoré sú láskou investora, sú usporiadané do dvojíc. Element vody, reprezentovaný bazénom a oheň v oddychovom mieste, pod úrovňou terénu, sú oddelené prvou dvojicou, ktorá slúži aj ako sedenie.

Dvojica najväčších kameňov, umiestnená v strede pozemku, je kompozične dotvorená borovicami. V západnej časti pozemku sú umiestnené menší ležiaci a vztýčený kameň, na pozadí japonských javorov. 

Rozsah práce:

Návrh záhrady a rozmiestnenie kameňov.

Krajinárske projekty

Geomantická štúdia exteriéru pre Apollo Business Center II, Bratislava.

Základom pre návrh na rozmiestnenie 22 kusov kamenných stĺpov je princíp brán. Zdrojom energie je výver vody v strede kompozície.

Zadávateľ:

HB Reavis.

Spolupráca:

Jančina architekti. 

Projekt ocenený CE.ZA.AR 2009, v kategórii exteriér.

Geomantická štúdia oddychového miesta Kačín, Lesopark Bratislava, 2009.

Miesto sa otvára vstupnou bránou z rozpoleného kamenného solitéra. Špirála s jinovým a jangovým kameňom vyrovnáva energiu, ktorú definuje  informačný kameň s logom. Energia je usmerňovaná dvomi kruhovými bránami.   

Zadávateľ:

Mestské lesy Bratislava.

Spolupráca:

Ateliér VAN JARiNA 

Geomantická štúdia pre revitalizáciu Sadu Janka Kráľa, Bratislava, 2010.

Dnešný sad Janka Kráľa, ktorý je oddychovým centrom obyvateľov Bratislavy, sídli na mieste bývalej najväčšej ružovej záhrady v strednej Európe, založenej Máriou Teréziou. Miesto je najväčším z ostrovov bývalého močariska Dunaja, pred jeho reguláciou.  Z východu na západ prechádza sadom lei-línia, spájajúca Devín z jinovým centrom mestského priestoru Mesta Bratislavy, v Podunajských Biskupiciach.

Zadávateľ:

Ing. Zoltán Balko,  Nitra. 

Kancelárske priestory

Apollo I.

Zadanie investora bolo definované jasne: harmonické prostredie pre zamestnancov, dobré vzťahy s klientami a kvantifikovateľný úspech.

Základom tvarového stvárnenia zariaďovacích predmetov je kruh. Ten zmierňuje tlak ostrých uhlov stavby a centruje energiu v priestore. Zasadačka s presklenými stenami je doplnená prírodnými prvkami, ktoré pomáhajú udržať energiu, inak v nej ľudia strácajú koncentráciu.   Kombinácia tmavého dreva a červenej farby v občerstvovacom pointe dynamizuje energiu. Miesta pre kancelárie vedenia spoločnosti bolo starostlivo vybrané, podrobne analyzované a nastavené podľa potreby osobností.  

Investor:

HB Reavis a.s.

Rozsah práce:

Stavebno-biologický dozor v procese výstavby.

Harmonizácia priestoru a jeho nastavenie na úspech.  

Spolupráca:

Dizajn interiéru: arch. Luděk Rýzner,  OK Plan Architects

Apollo II.

Harmonizácia kancelárskych priestorov  bola podporená rozmiestnením vybraných umeleckých diel, obrazov a plastík. Najväčšie akvárium v meste,  umiestnené v priaznivom sektore, dynamizuje prúdenie energie a  generuje hojnosť.  Interiérové rastliny sú vyberané s ohľadom na funkciu miestnosti. Farebnosť fasád budov a interiéru zodpovedá kolobehu energií časových cyklov.

Investor:

HB Reavis

Rozsah práce:

Stavebno-biologický dozor v procese výstavby.

Harmonizácia priestorov.

Výber a rozmiestnenie umeleckých diel.  

Spolupráca:

Design interiéru: arch. Luděk Rýzner, OK Plan Architects     

CBC Karadžičova

Dôležitou súčasťou harmonizácie priestoru je stvárnenie recepcie. Navrhla som vedenie energie na princípe rieky, ktorá tečie od výťahu cez recepciu, vedľa rokovacích miestnosti, až ku vstupu do bloku kancelárií. Vybrala som polodrahokam Lapis lazuli, ktorý energiu kumuluje  a znova usmerňuje. Princíp drahokamov, ako pocta duchu firmy,  bol uplatnený aj pri zariaďovaní rokovacích miestností. Kancelárie vedenia spoločnosti boli starostlivo vybrané a ladené  ako zdrojové jednotky energie.

Rozsah práce:

Stavebno-biologický dozor v procese výstavby.

Harmonizácia priestoru.

Mentoring výberu a rozmiestnenia umeleckých diel.  

Spolupráca:

Dizajn interiéru: arch. Luděk Rýzner, OK Plan Architects  

TWIN CITY kancelárske priestory

Dynamická firma zamestnávajúca prevažne mladých ľudí s vyhraneným názorom a obrovskými cieľmi. Navrhla som vytvoriť odpočinkové oázy, na podporu rovnováhy hemisfér zamestnancov a útulný „meeting point“ s občerstvením, čo  podporuje ducha firmy.  

Investor:

EXPONEA

Rozsah práce:

Harmonizácia priestoru.

Prevádzky a obchody

Čajovňa Šangrila

Historická budova,  pod Michalskou bránou, v centre Bratislavy, bola postavená slobodomurárskymi majstrami. Jej energia podporuje rozvoj ducha  človeka, menej podnikateľskú činnosť. Želaním investorky, ženy s veľkým srdcom,  bolo vytvoriť priestor na stretávanie ľudí, kde sa cítia dobre, vymieňajú si životné skúsenosti a nadobúdajú vedomosti formou prednášok, či odborných diskusií.

Rozsah práce:

Harmonizácia a nastavenie priestoru.

Spolupráca:

Design: Lea Fekete

Autoservis

Podnikateľský život tohoto klienta sprevádzam od začiatku, po osamostatnení  sa z rodinnej firmy.  Po dvoch rokoch prevádzky v nájme, ma zaviedol na  pole s otázkou, či má vziať úver, kúpiť pozemok a postaviť vlastnú budovu. Astrológia ukázala vysokú pravdepodobnosť úspechu a o dva roky som mala tú česť, prestrihnúť pásku pri otvorení autoservisu so špičkovým technickým vybavením. 

Rozsah práce:

Mentoring projektovej štúdie, harmonizácia stavby.

Hotel Metropol

Dvojročná spolupráca  so skvelými ľuďmi,  s cieľom revitalizovať budovu, pozdvihnúť kvalitu riadenia hotela a  nastaviť firemnú kultúru.

Do procesu sme zapojili miestnu komunitu, vydali  sme noviny, organizovali koncerty a plesy. Majitelia hotela založili tradíciu podpory miestneho detského domova.  

Prestavba izieb a prevádzkových priestorov, prebiehala v etapách. Dobudovali sme detský kútik, študovňu, srdce hotela posilnili rozmiestnením originálnych diel. Kategória hotela sa zvýšila z troch na štyri hviezdičky.  

Rozsah práce: 

Revitalizácia a harmonizácia priestoru.

Mentoring firemnej kultúry. 

Spolupráca:

Design interiéru: Ivanka Lapar , arch. Lukáš Sečka,

Štúdio JAKAI

Od začiatku sme mysleli na maximálne pohodlie a podporu bytostnej energie klientov centra. Jeho budovanie  bolo mojou srdcovou záležitosťou, aj preto, že majiteľkina vášeň k životu bola pre všetkých obrovskou inšpiráciou. Som autorkou maľby na drevo, ktorá je vložená do rámu dverí odkladacej skrine a  rámu zrkadla na mieru  z travertínu, ktorý ladí s obkladom sprchy.  

Rozsah práce:

Harmonizácia priestoru.

Návrh solitérneho nábytku a jeho rozmiestnenie.

Spolupráca:

Juraj Holkovič, stolár   

'L'ARC

Investor je milovník vína, čo bolo základom myšlienky otvoriť  kaviareň, vinotéku a bar, so špičkovým sortimentom. Víno má tu najlepšie podmienky na zrenie  a hosť skvelé prostredie na relax a zábavu. Táto rodinná firma je vedená s láskou, čo sa zrkadlí aj v priestore.  

Rozsah práce:

Harmonizácia priestoru.

Prírodný raj

Oduševnelá majiteľka tejto prosperujúcej predajne s kozmetikou, delikatesami a textilom,  šíri nielen  svoje dobré meno, ale aj výrobcov a pestovateľov produktov značky  „DEMETER“. Ide o najvyššiu eko-kvalitu produktov, dosahovanú dodržaním princípov biodynamického  poľnohospodárstva. Jeho základy ako prvý popísal filozof a vedec Rudolf Steiner.

Rozsah práce:

Harmonizácia priestoru.

Spolupráca:

Interiérový dizajn: Katka Farkašovská

Kontakt

Eva Schneider /Krčmáriková/ Ing.

0911 199 888

Jadrová 7, 821 02 Bratislava